Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Vaksinasjonskontoret i Sarpsborg:
Barnevaksinasjoner ivaretas av helsestasjonen, og noe enkle vaksinasjoner kan vi være behjelpelig med her på kontoret. Ellers er det vaksinasjonskontoret i Sarpsborg som dekker vår kommune.

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Sykehuset Østfold:
Hjemmesiden til Sykehuset Østfold. Nytt felles telefonnummer til Sykehuset Østfold er 08600. https://sykehuset-ostfold.no

Fritt sykehusvalg:
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted