Anne M. Thorsen

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Allmennlege i Rakkestad siden 1993 og startet opp Bygdelegene i 2004. Er på legekontoret tirsdager, onsdager og fredager. Borte hver mandag og torsdag pga. kommunal stilling på helsestasjon og i skolehelsetjenesten.

Oddvar Ekeberg

Lege

Allmennlege i Rakkestad siden 1987 og startet opp Bygdelegene i 2004.

Er på legekontoret mandager, onsdager, torsdager og fredager.
Godkjent petroleumslege og kan skrive ut helseerklæring til offshorearbeidere.

Liliia Spirina

Lege

Lillia er allmennlege i spesialisering. Hun har tidligere hatt erfaring som hjertelege i Ukraina.

Tidligere vært turnuslege hos oss.
Startet som fastlege hos Bygdelegene fra 01.05.2020.

 

 

Thomas Thorvaldsen

Lege

Spesialist i allmennmedisin.

Kombinerer med 50 % stilling kortidsavd. Skautun Sykehjem.

Gina Andersen

Helsesekretær

Helsesekretær her hos oss siden oppstarten i 2004.

 

Gunn Kristin Nærby

Helsesekretær

Begynner hos oss som helsesekretær 3. januar 2014. Hun har tidligere vært innom her som vikar og har lang erfaring fra andre legekontor.

Sidsel Kopperud

Helsesekretær

Helsesekretær her hos oss siden oppstarten i 2004.