Ved fravær fra skole og ønske om legeerklæring ber vi om at man melder til legekontoret den dagen man må være hjemme. Samtidig avtales det en time hos lege samme dag om mulig, evt når helsen tillater det.