KAN DU VÆRE SMITET?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker?

Ikke kom inn på legesenteret utenom du er kritisk syk!

Ta kontakt per telefon, 69224070, så vil du få veiledning og hjelp!

På folkehelseinsituttets nettsider vil du også til en hver tid få oppdatert informasjon.