Det er dessverre ikke lenger mulig å sende melding eller bestille resepter via Helserespons til kontoret. Dette er et tilbud vi har satt veldig pris på, da det har økt tilgjengeligheten til oss, men Helsedirektoratet mener at all pasientbetaling for SMS til fastlegekontoret er ulovlig. Dette er en sak som skal opp til retten i slutten av mai 2018, men inntil videre ser vi oss nødt til å stenge tilbudet.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for en enkelte.